Základní umělecká škola Stod poskytuje vzdělávací nabídku ve třech oborech (hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém) a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Cílem pedagogů je vytvořit žákům pro jejich práci příjemné přátelské a podnětné klima.

Připravuje žáky ke studiu na uměleckých školách vyššího typu (konzervatoře, střední školy uměleckého zaměření, pedagogické fakulty).

Pedagogové kladou důraz také na uplatnění žáků a jejich dovedností i mimo školu a motivují žáky nejen k přímé práci, ale i k zájmu o hudbu a hudební dění a ve spolupráci s rodinou z nich vychovávají citově a kulturně bohaté osobnosti.

Prostřednictvím prezentace práce žáků a pedagogů na veřejnosti zasahuje škola významně do kulturního dění v domovských obcích i mimo ně.

Výuka probíhá na pobočkách ve Stodě, Chotěšově a Merklíně.

Administrativní údaje

IČ: 708 308 35
IZO: 600 070 654
Adresa: Dělnická 511,  333 01 Stod
Ředitelka: Mgr. Ing. Jiřina Holoubková
Hospodářka školy: Jana Tauerová
Číslo účtu:  2363710297/0100
Maximální povolená kapacita žáků: 270
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Stod ( náměstí ČSA 294, 333 01 Stod, IČO: 257265, okres Plzeň – jih)

Povinné informace a dokumenty

Zaměstnanci