HUDEBNÍ OBOR

Přípravné studium…………………………. 600,- / pololetí

Základní studium…………………………… 1200,- / pololetí

Skupinová výuka…………………………….. 900,- / pololetí

Půjčovné za školní nástroj……………..…. 600,-Kč / rok

VÝTVARNÝ OBOR

Přípravné studium…………………………. 600,- / pololetí

Základní studium…………………………… 900,- / pololetí

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Přípravné studium…………………………. 600,- / pololetí

Základní studium…………………………… 900,- / pololetí