HUDEBNÍ OBOR

Přípravné studium…………………………. 600,- /pololetí

Základní studium…………………………… 1200,- /pololetí

Skupinová výuka…………………………….. 900,- /pololetí

Půjčovné za školní nástroj…………………. 500,-Kč ročně

VÝTVARNÝ OBOR

Přípravné studium…………………………. 600,- /pololetí

Základní studium…………………………… 900,- /pololetí

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Přípravné studium…………………………. 600,- /pololetí

Základní studium…………………………… 900,- /pololetí