Cílem vzdělávání v hudebním oboru je rozvíjet žákovy individuální schopnosti a dispozice tak, aby byl schopen samostatné hudební produkce v absolvovaném předmětu, získal vztah k hudbě a v případě jeho zájmu a talentu se uplatnil jako profesionální hudebník

Povinnou součástí studia hudebního oboru je kolektivní předmět Všeobecná hudební výchova, který absolvují žáci od 1. do 5.ročníku.

Od 4.ročníku I.stupně povinně přibývá minimálně jedna z forem vyučovacího předmětu Skupinové praktikum.

Studijní zaměření

Oddělení:                                

klavírní – výuka hry na klavír

klávesové – výuka hry na elektronické klávesové nástroje

smyčcové – výuka hry na housle, violu, kontrabas

dechové – výuka hry na zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon

kytarové – výuka hry na kytaru, elektrickou kytaru, baskytaru

bicích nástrojů – výuka hry na bicí  

akordeonové – výuka hry na akordeon                     

pěvecké – sólový zpěv                           

lidových nástrojů – výuka hry na dudy