Výtvarný obor umožňuje prostřednictvím aktivní výtvarné činnosti využívat výtvarného jazyka jako uměleckého prostředku žákovy komunikace. Vzdělávání ve výtvarném oboru rozvíjí myšlení, vnímání, představivost, estetické cítění, vynalézavost a spontánní kreativitu. Studium nabízí žákům nejen radost z vlastní tvorby, ale také jim dává možnost prezentovat svou práci ve veřejných výstavách, přehlídkách a soutěžích. Dovednosti a schopnosti, které žáci získají dlouholetým studiem, vytvářejí předpoklad pro úspěšné složení zkoušky na střední škole s výtvarným zaměřením.

Výtvarný obor je určen všem dětem ve věku 5-14 let.

Nadaným žákům poskytuje další znalosti a dovednosti v rozšířeném studiu, kde se připravují k talentovým zkouškám na střední školy s výtvarným zaměřením.

Práce žáků výtvarného oboru jsou prezentovány v prostorách školy či na krátkodobých výstavách konaných při nejrůznějších příležitostech.