Krásný koncert se odehrál 11. dubna v Obecním domě v Líních, kde má ZUŠ Stod svoji pobočku.
Vystoupily soubory Stodský Dudáček, 100D Band, pěvecký sbor a žáci hudební nauky pobočky Líně pod vedením paní učitelky Andrey Vaňkové.

    

Jarní koncert v Líních