Dne 24.5. se uskuteční vystoupení žáků Základní umělecké školy Stod v prostou stodského náměstí. Uslyšíte jak sólisty, tak soubory naší ZUŠ.
Akce se koná od 15 hodin, a jste na ni všichni srdečně zváni.

Koncert na pěší zóně