Nejen žáci, ale i jejich učitelé prožívají s rozechvěním a s jistou dávkou nedočkavosti přijímací zkoušky na střední školy. Však také spolu trávili spousty hodin, často i let, kdy se mezi nimi vytvořilo vzájemné pouto, protože slovy Jakuba Jana Ryby „Škola nemá býti trestnicí, ale domovem lásky a trpělivosti.“

A tak rok 2019 začal pro Základní uměleckou školu ve Stodě velmi radostně. Dokonce tři její žákyně mohou pokračovat dále na cestě za svými sny.

 

         Adéla Švábová byla přijata  na hudební obor – HRA NA VIOLU Konzervatoře Plzeň. Velké poděkování patří především panu učiteli Vítu Hoškovi, který ji ve spolupráci s profesorem plzeňské konzervatoře panem Zbyňkem Paďourkem na zkoušky připravoval, dále pak panu učiteli Miroslavu Šimandlovi a paní ředitelce Jiřině Holoubkové za přípravu na nezbytnou zkoušku z hudební teorie a v neposlední řadě paní učitelce Veronice  Ernestové, která náš mladý talent doprovázela na klavír.

Druhou přijatou žákyní na plzeňskou konzervatoř je Jiřina Grausgruberová, u které láska k hudbě, její odhodlání a píle vyústily až v to, že uspěla v přijímacím řízení na  obor ZPĚV. Velké díky patří panu učiteli Miroslavu Šimandlovi a také paní profesorce plzeňské konzervatoře Valentině Chavdarové, kteří ji na zkoušky pečlivě připravovali.

Třetím obrovským úspěchem je výkon Karolíny Šindelkové, která navštěvuje pobočku ZUŠ Stod v Chotěšově. Velká gratulace patří nejen jí, ale také slečně učitelce výtvarného oboru Tereze Liškové, která ji na talentové zkoušky připravovala. Potěšující zprávou pro obě zmíněné byl fakt, že Karolína uspěla při přijímacích zkouškách dokonce na školy dvě, a to na stavební SOU v Horní Bříze na obor Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky a na Integrovanou střední školu živnostenskou se sídlem v Plzni – obor Návrhář, kam v novém školním roce i nastoupí.

Přejeme všem hladký průběh studijních let a těšíme se na jejich profesionální vystoupení.                                                                                                                         Martina Samková

Trojnásobná radost