V sobotu 1. dubna vyrazili naši žáci společně s rodiči a učiteli na exkurzi, na níž nám pan Aleš Nosek představil nekteré varhany plzeňského kraje. Navštívili jsme tak kladrubský klášter a kostel, kostel v Liticích a nakonec katedrálu sv. Bartoloměje v Plzni.

Každé varhany jsou jiné, některé monumentální, jiné skromnější.. avšak všechny nás ohromily svým zvukem.

Poděkování patří paní učitelce Blance Noskové za organizaci a přípravu materiálů pro všechny zúčastněné a také jejímu manželovi, Aleši Noskovi – vynikajícímu varhaníkovi, který nám o jednotlivých nástrojích velmi pěkně povídal a zahrál spoustu skladeb českých i světových skladatelů.

Varhanní exkurze